ඔබට හිතාගන්නවත් බැරි සත්‍ය දේවල් සමූහයක්.. මේව දැකල පිස්සු නොහැදුනොත් තමයි පුදුමෙ

බල්ලගේ දතුත් පිටිපස්සට යන්න කම්බි දාලා

පාළමක් හදන්න ගත්තු කේබල් එකකින් හදපු පිහියක්

විදුලි පෙට්ටිය ඇතුලේ මී වදයක් හදලා

පැන්සලේ අග බීජ පැල වෙලා

ෆෙරාරි ලෝගෝ එකක් ස්කුටර් එකේ

චෙස් බෝඩ් එකක් විදිහට හදලා තියෙන කල්කුලේටර් එක

කැරට් අලය මත පිහිටි කැරට් අලය

හයිබ්‍රිඩ් ඇපල් ගෙඩියක්

ජපන් අවන්හල් වල හැදී හා ගෑරප්පු සවල් විදිහට තියෙන්නේ

කර එකේ උඩ නිකන් හිම වැටිච්ච කදු වැටියක් වගේ

එක නිකන් ගේම් එකක ලොකේෂන් පෙනනවා වගේ

මේ ගෙදර වහලේ හිලක් නිසා වතුර කාන්දු වෙනවා, ඒ වතුර බිත්තියේ පේන්ට් එක අස්සට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ

කව් මිල්ක් යෝගට්

මොකටද වෙනම ගල් කපල ගෙනල්ල අතුරන්නේ

Related Posts

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *