රිතූ ආකර්ෂා කාටත් හොරෙන් යුග දිවියට ? (Photos & Video)

රිතූ ආකර්ෂා කියන්නේ කවුරුත් ආදරය කරන රංගන ‍ශිල්පි‍ණියක්.

කාලෙන් කාලෙට පුවත් මවන රිතු ගැන අලුත් ආරංචියක් තමයි මේ කියන්න යන්නේ.

ඉතින් රිතූ කාටත් හොරෙන් විවාහ වූ බවට මේ දිනවල රාවයක් පැතිරෙනවා.

ඒ රිතූ සමාජජාල මාධ්‍යයන්ට එක්ක‍‍ළ විඩියෝවක් නිසායි.

කොහොමවුනත් මේ ගැන හොයලා බලද්දි අපිටනම් ආරංචි වුණේ මේක ‍‍Photoshoot එකකදී කරපු වීඩියෝ එකක් කියලායි.

මේ එම අවස්ථාවේදී ගත ජයාරූප සහ වීඩියෝවයි.

Related Posts

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *